Kurs Zemljane arhitekture – Međunarodni arhitektonski kamp i konferencija na Kelebiji

Od 15. do 18. maja 2024.
Pozorišno udruženje Letnji bioskop organizuje sada već tradicionalni godišnji međunarodni kurs Zemljine arhitekture pod vođstvom arhitekte Dragane Kojičić (SRB), Horvát Lehet (SRB) i Ira Zorko (SLO) kao i Graditelj peći, instruktor Tao Chi Kunga Tibor László Somogyi (HU)
Tema kursa:
1. Priprema i primena radova sa blatom u arhitekturi // upoznavanje sa prirodnim, organskim arhitektonskim tehnikama i savladavanje njihove primene u praksi
2. Tao Chikung prakse, znanje i ovladavanje ljudskom unutrašnjom alhemijom
3. Obnova tradicionalnih građevina, upotreba prirodnih materijala i način stvaranja ekoloških naselja uz aktivno učešće stanovništva, kao i otkrivanje jezika arhitekture i prostora, na koji način ova saznanja dopiru do nas u vidu gestova i poruka.
Prijavni formular

Zemljana arhitektura