Kurs Zemljane arhitekture – Međunarodni arhitektonski kamp i konferencija na KelebijiOd 15. do 18. maja 2024.
Pozorišno udruženje Letnji bioskop organizuje sada već tradicionalni godišnji međunarodni kurs Zemljine arhitekture pod vođstvom arhitekte Dragane Kojičić (SRB), Horvát Lehet (SRB) i Ira Zorko (SLO) kao i Graditelj peći, instruktor Tao Chi Kunga Tibor László Somogyi (HU)
Tema kursa:
1. Priprema i primena radova sa blatom u arhitekturi // upoznavanje sa prirodnim, organskim arhitektonskim tehnikama i savladavanje njihove primene u praksi
2. Tao Chikung prakse, znanje i ovladavanje ljudskom unutrašnjom alhemijom
3. Obnova tradicionalnih građevina, upotreba prirodnih materijala i način stvaranja ekoloških naselja uz aktivno učešće stanovništva, kao i otkrivanje jezika arhitekture i prostora, na koji način ova saznanja dopiru do nas u vidu gestova i poruka.
Prijavni formular

Zemljana arhitektura