Čudesne svakodnevnice

Predstavu Pozorišne udruženje „Letnji bioskop“ nadahnulo je 88 nadnaravnih razgovora. Godine 1943. kada se istina mogla samo da se nasluti i i kada je njeno prisustvo bilo zatamnjeno mrakom neumoljivog rata, četvoro mladih umetnika iz Budimpešte, Lili Štraus, Hana Daloš, Jožef Krojcer i Gita Malas, vodile su dijalog sa Anđelima u zatvorenoj kući u Budimpešti. Od učesnika seansi samo je Gita Malas preživela Drugi svetski rat. Dokument „Anđeo odgovara“, koji je napisala, a zatim objavila decenijama kasnije, prenosi poruku umetnika koji su ostali snažni u svojoj posvećenosti i izdržljivii sve do kraja. Svaki osećaj nedostojnosti prestaje čim se osetimo odgovornima za sebe, isto kao i za sve što je stvoreno.