Horizont

Predstava pod nazivom “Horizont” istražuje poznatu doduše neizrečenu priču fragmenta čoveka na putu samospoznaje u trnovitom lavirintu životnih okolnosti koje se konstantno menjaju Igraju: Akoš Njari Deneš Debrei Doti Debrei