Horizont

Predstava pod nazivom “Horizont” istražuje poznatu doduše neizrečenu priču fragmenta čoveka na putu samospoznaje u trnovitom lavirintu životnih okolnosti koje se konstantno menjaju
Igraju:
Akoš Njari
Deneš Debrei
Doti Debrei
Heni Varga
Pedrag Vitner
Petar Mitrić
Tibor Takács Faki
Dramaturg: Tamaš Olah
Kompozitor: Konstantin Stefanović
Muzika Bitef smrti
Animacija: Edita Kadirić
Vizuelni dizajn: Luna Šalamon, Arpad Slančik
Dizajn svetla: Boris Butorac
Video: Boris Kopilović
Pokrovitelj:
Nacionalna fondacija za kulturu
Karte: https://www.kosztolanyi.org/sr/repertoar/horizont/123

Kosztolányi Dezső Színház – JAN. 15., 19:30